Cây ổi "cười" bên lăng mộ vua Lê ở xứ Thanh

Nguồn: video.vnexpress.net