Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người ngày khai mạc

Nguồn: video.vnexpress.net