Người đàn ông Quảng Nam sửa xe miễn phí trong đêm

Nguồn: video.vnexpress.net