Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa một lần gặp lại

Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa từng gặp lại nhau 
 
 
Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa từng gặp lại nhau 

 An Hồng

Nguồn: vnexpress.net