Tỉnh Kiên Giang chỉ định thầu 2 dự án BT gần 1.500 tỷ đồng

2 dự án được đầu tư theo hình thức BT là Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây mới nhánh đầu nối với đường trục Nam - Bắc, huyện Phú Quốc theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Cụ thể, trong tháng 1, tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án trên. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.462 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn 1 túi hồ sơ. Dự kiến thời gian triển khai từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2020, kéo dài 35 tháng.

quy hoạch các tỉnh thành
Tỉnh Kiên Giang chỉ định thầu dự án BT gần 1.500 tỷ đồng

Theo tỉnh Kiên Giang, nhà đầu tư được chỉ định thầu dự án BT sẽ tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư Dự án khoảng 1.466,5 tỷ đồng, trong đó 961,94 tỷ đồng là dành cho tuyến Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu, 344,63 tỷ đồng dành cho tuyến nhánh nối đến đường trục Nam - Bắc, lãi vay gần 160 tỷ đồng. Nguồn thanh toán cho Dự án được xác định là quỹ đất tại khu vực sân bay cũ theo phương pháp xác định ngang giá.Thời gian thi công dự kiến là trong 2 năm, từ năm 2017 - 2018.

Nguồn: dothi.net