Cửa ngõ TP.HCM vắng vẻ lạ thường sáng 28 Tết

Nguồn: www.baogiaothong.vn