Tết phải hoàn hảo hay chỉ cần đơn giản?

Tết phải hoàn hảo hay chỉ cần đơn giản?
 
 
Tết phải hoàn hảo hay chỉ cần đơn giản?

Nhu Trung Cường

“Chẳng cần thật hoàn hảo, vẫn trọn vẹn Tết vui” là dự án Tết đặc biệt của Omo, góp phần lan tỏa thông điệp Tết chỉ vui khi ta dành trọn tâm tình, bớt đi chút hoàn hảo và trân trọng từng giây phút bên nhau.
Nguồn: vnexpress.net