Loài chó thành bạn của con người như thế nào?

Loài chó thành bạn của con người như thế nào?

GD&TĐ - Chó là loài vật đầu tiên được con người thuần hóa. Điều gì buộc những người cổ đại chú ý đến chó sói và họ đã làm thế nào để biến loài ăn thịt nguy hiểm thành một động vật thuần dưỡng biết nghe lời?Read More »